Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 17.12.2014 r. - AgioFunds