Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów METRUM FIZ na dzień 17.06.2016 r. - AgioFunds