Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów IFM GLOBALNYCH SZANS FIZ na dzień 12.07.2016 r - AgioFunds