Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO GLOBALNY KAPITAŁ FIZ na dzień 08.07.2016 r. - AgioFunds