Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów MPP FIZ AN na 25.05.2020 r. - AgioFunds