Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów MPP FIZ AN na dzień 12.12.2016 r. - AgioFunds