Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów METRUM FIZ w likwidacji na dzień 26 czerwca 2017 r. - AgioFunds