Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów METRUM FIZ w likwidacji na dzień 24.07.2017 r. - AgioFunds