Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Metrum FIZ na dzień 24.04.2017 r. - AgioFunds