Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów MERU FUND FIZ na dzień 12.12.2018 r. - AgioFunds