Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów MERU FUND FIZ na 26.04.2019 r. - AgioFunds