Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów MEDIA VENTURE CAPITAL FIZ AN na dzień 28.04.2021 r. - AgioFunds