Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów MEDIA VENTURE CAPITAL FIZ AN na dzień 10.09.2021 r. - AgioFunds