Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów MEDIA VENTURE CAPITAL FIZ AN na dzień 04.06.2020 r. - AgioFunds