Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów LMB FIZ AN z dnia 28.11.2018 r, - AgioFunds