Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów LMB FIZ AN na dzień 28 czerwca 2017 r. - AgioFunds