Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AD ROYAL FIZ AN na 26.04.2019 r. - AgioFunds