Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów LC ASSET NS FIZ na dzień 25.05.2020 r. - AgioFunds