Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów LC ASSET NS FIZ na dzień 16.07.2021 r. - AgioFunds