Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów LC ASSET II NS FIZ na dzień 28.04.2022 r. - AgioFunds