Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów INFINITAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH na dzień 23.04.2021 r. - AgioFunds