Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów IFM Globalnych Szans FIZ na dzień 23.04.2019 r. - AgioFunds