Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów IFM Globalnych Szans FIZ na dzień 19.06.2019 r. - AgioFunds