Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów IFM GLOBALNYCH SZANS FIZ na dzień 12.06.2020 r. - AgioFunds