Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów IFM Globalnych Szans FIZ na dzień 25.04.2018 r. - AgioFunds