Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów IFM Globalnych Szans FIZ z dnia 21.06.2017 r. - AgioFunds