Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ICON CAPITAL FIZ AN na dzień 30.03.2018 r. - AgioFunds