Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ICON CAPITAL FIZ AN na dzień 29.06.2018 r. - AgioFunds