Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ICON CAPITAL FIZ AN na dzień 25.04.2018 r. - AgioFunds