Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ICON CAPITAL FIZ AN na dzień 15.12.2017 r. - AgioFunds