Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ICON CAPITAL FIZ AN na dzień 11.05.2018 r. - AgioFunds