Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Hermes Capital FIZ na dzień 6.08.2020 r. - AgioFunds