Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów HERMES CAPITAL FIZ na dzień 6.08.2020 r. - AgioFunds