Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Hermes Capital FIZ na dzień 18.06.2020 r. - AgioFunds