Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GROS INVESTMENT FIZ AN na dzień 28.04.2021 r. - AgioFunds