Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GROS INVESTMENT FIZ AN na dzień 25.05.2020 r. - AgioFunds