Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GRIT CAPITAL FIZ z dnia 26.04.2022 r. - AgioFunds