Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów funduszu VALUE FIZ na dzień 23.04.2021 r. - AgioFunds