Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Propertum FIZ AN na dzień 26.04.2022 - AgioFunds