Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów funduszu Propertum FIZ AN na dzień 23.04.2021 r. - AgioFunds