Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień 24.04.2015 r. - AgioFunds