Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień 24.04.2014 r. - AgioFunds