Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS NS FIZ na dzień 12.07.2016 r. - AgioFunds