Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów funduszu Hermes Capital FIZ na dzień 23.04.2021 r. - AgioFunds