Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN na dzień 23.04.2021 r. - AgioFunds