Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów FRAM FIZ na dzień 28.04.2022 r. - AgioFunds