Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów FRAM FIZ na dzień 26.04.2019 r. - AgioFunds