Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów FRAM FIZ na dzień 01.06.2020 r. - AgioFunds