Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów FORTUNATO NS FIZ na 26.04.2019 r. - AgioFunds