Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów FORTUNATO NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO na dzień 23.04.2021 r. - AgioFunds