Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów FORSYTHIA CAPITAL FIZ AN na 9.09.2021 r. - AgioFunds